Nyfiken på mer?

0739 - 10 99 01C-Rev

Commercial Revenue Management

Din personliga konsult som hjälper dig att öka dina intäkter genom att se helheten

Commercial Revenue Management 

För att alla delar hänger samman

Det gamla sättet att jobba med revenue är utdött. Idag gäller det att en revenue manager arbetar med alla delar av intäkterna, försäljning, marknadsföring, gästen och revenue och får dem att spela tillsammans. Det är kommersiellt tänk med förståelse och samarbete mellan ovan avdelningar som gäller för att hålla sig konkurrenskraftig i dagens ständigt föränderliga samhälle. Detta har blivit än mer aktuellt efter att den pandemi som vi lever i nu. 

Vad gör vi?

C-Rev hjälper dig att öka dina intäkter genom att ge dig insikt och kunskap om revenue management, att skapa ett kommersiellt tänk i alla led och hjälp att applicera det i vardagen. 
Mitt mål är att få alla med på resan, förståelse för hur varje enskild individ kan bidra och att revenue, sälj och marknadsföring naturligt hänger ihop för att få gästen att komma till er och därmed generera intäkter.  
C-Rev erbjuder tjänster på timbasis eller periodbasis, enskilda lösningar eller paket.  Allt efter era behov. 

Revenue

 • Återhämtning efter Corona

 • Marknadsanalys

 • Konkurrentanalys

 • Prispositionering & prissättning

 • Affärssegmentering

 • Budget & prognos 

 • Implementering och/eller aktivitetsplan för budgetåret

 • Eventkalender

 • Rumstypsoptimering, kategorier, rumstillägg etc. 

 • Hyr en Revenue Manager  tim/vecko/månadsbasis


Vill du veta mer?

Marketing

 • Årshjul för kampanjer och aktiviteter under olika säsonger/event

 • Vad kan vi göra för att få bättre ranking på Booking & Expedia?

 • Hur marknadsför vi oss on-line? 

 • Hur kan vi få in mer affärer genom existerande kanaler?

 • Hur kan vi hitta nya kanaler?

 • Egen hemsida, hur boostar vi den?

 • E-commerce strategi

 • Distributionsstrategi

Sales


 • Genomgång av grupp och affärsavtal, analys och rekommendation.

 • How-2-reach budget (aktivitetsplan & implementering)

 • Upplärning av personal i reception & bokning i revenue 

 • Uppstart/uppbyggnad av bokningsavdelning

 • Hjälp med nyöppning hotell och/eller renoveringshantering 

                                                      

Customer

 • Hur ser vi ut i kundens ögon?

 • Gästens resa till bokning

 • Var finns vi och hur hittar man oss? 

 • Hur ser vi ut på Booking & Hotels.com och andra kanaler?

 • Mystery shopper, kundens resa, möjligheter och fallgropar och hjälp att lösa/förbättra dessa

 • Distributionskanaler, analys av nuvarande, rekommendationer samt implementering

 • Serviceoptimering, gästupplevelsen

 • CRM hantering

                                                        Hur fungerar det?

Rekommendationer


Marianne Pedersen COO UMEUS & Noli Denmark hos NREP
Köpenhamn, Capital, Danmark 
                                                  "Christina is very competent within the areas of Revenue Management, Commercial strategies, Reservations management and Distribution. It was a great pleasure to work with Christina during our 8 years together at Scandic Hotels, where we started and developed a centralized Revenue Management department. The best RM team in the Nordics.  Christina is dedicated, professional, commercial and has great overall hotel knowledge. "
Pardis Kaskin, General Manager, Hospitality Professional, Management, Business Consultant
                                                                  "I had the pleasure of working with Christina in Brøchner Hotels. Her skills and involvement in every aspect of revenue is admiring and I felt my hotel was in very good hands when she was head of revenue. Christina is a wonderful colleague who is helpful, energetic and she always makes you smile! If you want someone who cares about your revenue and is passionate about creating simple solutions then do not hesitate. I miss working with her and hope to work with her in the future. "
Jessica Lovallen, Revenue Manager Gävle & Västerås på Elite Hotels of Sweden AB
Gävleborg, Sverige
"Vill man ha en kommersiell strateg som ser vikten av att alla pusselbitar från drift till administration löper på i harmoni för bästa resultat är Christina rätt kvinna för jobbet. Hon har gedigen erfarenhet av branschen och har jobbat med flera av de större kedjorna. Hennes känsla för en kombination av detaljer och att kunna lyfta blicken och se de större sammanhangen är vitala för vilket företag inom besöksnäringen som helst."
Lotte Marie Hulvej Roesgaard
HR Manager hos SSP Danmark A/S
Köpenhamn, Capital, Danmark 
"One of Christina’s strengths is that she is good at getting an overview over your business and then comes up with a strategy for what needs to be done and in what order. I also like that she can communicate revenue management in a way so the rest of us understands what is going on as well.
Christina has many years of experience from various hotel companies so she has good insight in the market.
On a personal level I enjoyed having Christina as my colleague and will be happy to work with her again."